icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Inventarisatie COVID-19 en mogelijke issues met etikettering

De impact van de COVID-19 crisis op de bevoorradingsketen wordt steeds groter en is door de hele keten zichtbaar. Problemen in de keten kunnen ook een effect hebben op de informatie op het etiket. Als er bijvoorbeeld noodgedwongen afgeweken moet worden van de bestaande receptuur, is de informatie op het etiket niet langer actueel. Het verpakkingsmateriaal is gedrukt en het is van groot belang dat de productie op een hoog peil blijft. Dit roept veel vragen op. 

Inventarisatie vragen

De FNLI wil graag inventariseren welke vragen er zijn binnen uw branche of bedrijf over afwijkende etiketten. Deze inventarisatie gebruikt de FNLI vervolgens om na te gaan of, en zo ja waar, er duidelijkheid is gewenst over de omgangswijze van autoriteiten in het geval van een afwijkend etiket. Ook wordt bekeken of de vragen voorgelegd kunnen of moeten worden aan bijvoorbeeld de NVWA, rekening houdend met afbreukrisico’s bij beleidsmakers (ministers) en ngo's.

U kunt uw vragen voor dinsdag 14 april per mail sturen naar fhiemstra@fnli.nl.

Hieronder enkele voorbeeld vragen:

  • Mag ik de THT-datum aanpassen als ik producten heb ingevroren?
  • Mag ik ingrediënten met een andere herkomst dan vermeld toch gebruiken?
  • Mag ik afwijken van het vermelde percentage van % fruit of andere specifieke ingrediënten?
  • Mag ik vergelijkbare ingrediënten gebruiken met als gevolg een andere voedingswaarde declaratie dan de vermelde voedingswaarde?

De FNLI is ook benieuwd of u vragen heeft gekregen van collega’s in het buitenland.

De FNLI houdt zelf ook nauw contact met haar Europese collega’s om een zo volledig mogelijke inventarisatie te maken van vragen (en waar mogelijk antwoorden).

Meer informatie

Mocht u nog verdere vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met de manager Regulatory Affairs, Geert de Rooij (gderooij@fnli.nl).

Met vriendelijke groet,

Marian Geluk,

Directeur FNLI

Bron FNLI, 8 april 2020