icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Overheidsregelingen voor werkgevers

Onderstaand vind je een overzicht met bestaande en nieuwe overheidsmaatregelen (d.d. 17 maart 2020) waar werkgevers op dit moment gebruik van kunnen maken.

Compacte wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen. Wat doe je als je minder werk hebt voor je personeel, tijdelijk geen inkomsten hebt als zzp’er, of bijvoorbeeld je belastingen niet op tijd kunt betalen? » Download pdf

Uitgebreide en aanvullende informatie:

Geupdate op 24 maart: Regelingen BMKB-regeling (Borgstelling MKB-kredieten)

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn per 16 maart verruimd met en corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor MKB’ers met hooguit 250 personeelsleden.

Met de regeling staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. De overheid wil met de BMKB-C regeling voorkomen dat bedrijven die zijn geraakt door de gevolgen van het coronavirus in ernstige liquiditeitsproblemen komen.

De overheid geeft een borgstelling van 90% op een borgstellingskrediet (BSK) van maximaal 1,5 miljoen per onderneming. Het aandeel van de borgstelling is afhankelijk van de bedrijfscategorie

In de regulier regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.

De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.

Toelichting aan de hand van een rekenvoorbeeld:

Bij een totale financieringsbehoefte van 2 miljoen euro bedraagt het borgstellingskrediet 1,5 miljoen euro en is het aandeel van de bank 0,5 miljoen euro. De overheid staat dus borg voor 1.350.000 euro (=67,5% van de totale financiering). De resterende 650.000 euro is voor risico van de bank.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/23/toetsingskader-risicoregelingen-rijksoverheid-verruiming-bmkb/bijlage-toetsingkader-risicoregelingen-rijksoverheid.pdf

Bron: BDO

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) komt in plaats van de bestaande regeling voor werktijdverkorting. De oude regeling zal per direct stoppen. Aanvragen die al zijn ingediend worden nog wel behandeld. Werkgevers die minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom afhankelijk van het omzetverlies. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Voorwaarde is dat er geen ontslagen mogen vallen om bedrijfseconomische reden tijdens de duur van de tijdelijke nootmaatregel overbrugging. De regeling geldt met terugwerkende kracht en kan worden aangevraagd voor omzetdalingen vanaf 1 maart jl.

LET OP: In de “oude regeling” (werktijdverkorting) was er geen wettelijke basis om het loon aan te vullen tot 100%. Uit informatie van het UWV blijkt dat het wel de bedoeling was dat de werkgever het volledige loon, met alle looncomponenten, bleef doorbetalen maar daar was geen wettelijke basis voor.

Hoe de nieuwe regeling inhoudelijk vorm wordt gegeven is nog niet precies duidelijk. Wel is de verwachting dat het loon volledig (tot 100%) doorbetaald zal moeten worden.

Meer informatie:                            https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/_suite05.scherm1070_mNwb_141_mNwc_21.html

 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Uitstel betalen belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Voor ondernemers en ZZP’ers met betalingsproblemen door het Coronavirus is het mogelijk om de Belastingdienst te vragen om bijzonder uitstel van betaling. Uitstel kan gaan om inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente en belastingrente gaat tijdelijk naar 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Het is niet nodig om direct bewijsmateriaal mee te sturen, daar krijgen werkgevers en ZZP’ers langer de tijd voor.

Meer informatie:                                                                        https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Ondersteuning Zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met Jasmijn van Vuure via jasmijn@vbz.nl

Cursief gedeelte is geupdate door VBZ 25 maart 2020 | Bron: Rijksoverheid , VNO NCW, BDO