icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 15 okt 2020

Wat betekenen de aangescherpte coronamaatregelen voor u?

De door het kabinet aangekondigde maatregelen komen wederom hard aan bij bedrijven uit tal van sectoren. Net als voor de zomer is het voor alle bedrijven in eerste instantie een enorme uitdaging om de productie en logistiek draaiende te houden, terwijl kantoormedewerkers inmiddels al maanden vanuit huis moeten werken. 

Ketenpartijen out-of-home zwaar getroffen: FNLI pleit voor steunmaatregelen 

De sluiting van de horeca (vooralsnog voor vier weken) is een buitengewoon pijnlijke maatregel. Maar ook in ruimere zin geldt voor het gehele out of home-kanaal (inclusief catering, de evenementensector, het ‘grijze kanaal’) dat bedrijven de komende maand/maanden de gevolgen ondervinden van de nieuw aangekondigde maatregelen. Deze gevolgen zullen ook gevoeld worden door de gehele keten van producenten die de out of home keten bedienen.

De FNLI pleit ervoor dat de horeca - een sector die al zeer zwaar getroffen is door de gevolgen van de intelligente lockdown van maart dit jaar - de komende weken en maanden breed gesteund wordt door de overheid. Tegelijkertijd zullen ook toeleveranciers in de out of home-keten die door de maatregelen in zwaar weer terechtkomen, weer een beroep moeten kunnen doen op steunmaatregelen.

Zorgen over testcapaciteit en gevolgen voor ziekteverzuim en continuïteit productie

De FNLI maakt zich grote zorgen over toenemend ziekteverzuim bij de lidbedrijven waardoor de continuïteit van de productie mogelijk in gevaar komt. In dat verband is de beschikbaarheid van (snel)testcapaciteit voor bedrijven essentieel. De FNLI zal daar nogmaals op aandringen bij de betrokken instanties.

Daarnaast is de FNLI kritisch over de CoronaMelder-app omdat deze het advies geeft om tien dagen in quarantaine te gaan, terwijl dat achteraf in veel gevallen niet nodig blijkt te zijn. Dit brengt problemen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers: het leidt tot de onwenselijke situatie dat medewerkers onnodig lang thuiszitten. Dit brengt de continuïteit van de productie in gevaar. Het pleidooi van de FNLI is dan ook dat het advies van de app aangepast wordt, zodanig dat deze het advies geeft om je zo snel mogelijk te laten testen.

De status van ‘cruciale beroepsgroep’ voor de levensmiddelenindustrie heeft onverminderd de aandacht van de FNLI

De gedeeltelijke lockdown treft vooral de horeca. Al is er op dit moment nog geen sprake van een volledige lockdown, de FNLI blijft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) pleiten voor het behoud van de status ‘cruciale beroepsgroepen’ voor de voedselvoorziening en een zo breed mogelijke definitie daarvan. Het is van groot belang dat de productie binnen de voedingsmiddelenindustrie onder alle omstandigheden op peil kan blijven en daarmee de schappen van de supermarkten gevuld kunnen blijven. Bijvoorbeeld productiemedewerkers moeten met de auto en/of het openbaar vervoer kunnen blijven reizen uiteraard met inachtneming van de algemene RIVM-regels en richtlijnen die daarvoor gelden.