icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Deel uw reactie op het verlengde steunpakket met de FNLI

Het kabinet heeft het huidige steunpakket voor de economie verlengd met 3 maanden en trekt 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket vandaag aan de Tweede Kamer aangekondigd. 

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste aankondigingen voor het vernieuwde noodpakket en roept de FNLI u op om uw reactie op dit vernieuwde noodpakket te delen.

De belangrijkste aanpassingen: NOW, belastingmaatregelen en TOGS

NOW (verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten)

 • Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus;
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent;
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen;
 • De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag;
 • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. 

 
Verlenging belastingmaatregelen

 • Getroffen ondernemers kunnen belastinguitstel aanvragen tot 1 september 2020;
 • De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%;
 • Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling;
 • Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Hierbij moet door de ondernemer worden verklaard geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen in te kopen.
    

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Ondernemers in sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerkingen voor een belastingvrije tegemoetkoming in vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro (dit was 4000 euro). Dit is bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW).

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen vindt u in de Kamerbrief Noodpakket 2.0.

Alle Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2 vindt u hier.

Geef uw reactie op dit vernieuwde steunpakket

Als FNLI horen wij graag uw reactie op het vernieuwde pakket met steunmaatregelen.

Zijn er specifieke maatregelen in dit pakket waar u (mogelijk) tegen problemen aanloopt of waarvoor u (op termijn) moeilijkheden voorziet? Of zijn er concrete punten uit dit steunpakket waarbij de FNLI u kan steunen?

Voor de zwaar getroffen ondernemers, met name in het out-of-home kanaal, is de vraag of het verlengde pakket u voldoende steun biedt: verwacht u dat met deze maatregelen de continuïteit van uw onderneming veilig gesteld kan worden? En wat is uw beschouwing op de geschrapte boeteregeling bij ontslag (om bedrijfseconomische redenen)? Is dit een maatregel die voldoende ondersteuning biedt voor uw onderneming?

De FNLI roept u op om uw reactie met ons te delen. Neem daarvoor contact op met Murk Boerstra, adjunct-directeur van de FNLI of Jeanette van Eijk, Public Affairs manager bij de FNLI.

Lees hier het FNLI bericht.

Bron: FNLI, 20 mei 2020