icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Nieuwe COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

De overheid komt met een nieuwe crisismaatregel voorgesteld voor ondernemers als onderdeel van het reeds bestaande pakket aanvullende maatregelen. Het gaat om het herverzekeren van leverancierskredieten.

Deze steunmaatregel moet ervoor zorgen dat kredietverleners op korte termijn hun limieten niet naar 0 hoeven te verlagen. In Nederland is de maatregel al goedgekeurd. De Europese Commissie moet haar toestemming nog geven.

Kabinet helpt leveranciers en ondernemers met hun leverancierskrediet

Door de coronacrisis nemen betalingsrisico’s toe en wordt verzekeren bemoeilijkt. Hierdoor dreigen leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen. Om dat te voorkomen, maakte de overheid op 7 april bekend in te grijpen. Er komt na goed overleg met betrokken partijen een herverzekering voor het hele jaar 2020, die snel in werking moet treden en waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen. De overheidsgarantie die hiervoor nodig is zal naar huidige inschatting circa 12 miljard euro zijn. De te verwachten schade voor de overheid bedraagt op basis van een eerste grove raming ongeveer 1 miljard euro. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de premies naar de overheid gaan.

Onder voorbehoud van toestemming uit Brussel

De crisismaatregel is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, maar de Europese Commissie moet nog toestemming geven. Zodra dit is gebeurd (naar verwachting ergens in de komende weken), kan de maatregel in werking treden. In andere Europese landen worden soortgelijke maatregelen voorbereid. Hierover publiceert het ministerie van Financiën naar verwachting binnenkort meer informatie.

Verruiming en verlenging andere maatregelen

Bovenstaand voorstel is onderdeel van het pakket aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen bij de economische gevolgen van het coronavirus. Dit pakket is breed, veelzijdig en wordt bovendien continue aangepast. Vorige week ontving u bijvoorbeeld nog een Flits over de verruiming van de NOW-steunregeling ten behoeve van de concernbepaling. Afgelopen dinsdag werd bekend dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de financiële ondersteuning voor ondernemers gedeeltelijk aanvult én vereenvoudigt. Dit betreft onder andere de versoepeling van de criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Lees meer... 

Klik hier om het FNLI-bericht te openen.

Bron: FNLI, 30 april 2020