icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Out-of-home keten zwaar getroffen

De impact op het out-of-home kanaal van de langdurige sluiting van de horeca, de vraaguitval in de catering-sector en het verbod op grote publieksevenementen, is zonder overdrijving dramatisch te noemen.

Uit recent onderzoek van EFMI onder 180 food executives blijkt dat men voor 2020 rekening houdt met omzetdalingen die uiteenlopen van 30% tot ruim 40%. Eerder berekende het FoodService Instituut Nederland al een geschat verlies van €7,1 miljard

De FNLI, Veneca (cateraars) en het CBL (groothandel ten behoeve van het out-of-home kanaal) hebben onlangs in een eerste overleg geïnventariseerd in hoeverre opvolgende schakels in de out-of-home keten (ook al zijn hun posities in de keten uiteenlopend) relevante informatie en standpunten kunnen delen en elkaar waar mogelijk kunnen ondersteunen en versterken. Ook zijn onderwerpen geïdentificeerd die kunnen helpen om de opstart van het out-of-home kanaal zo snel en gecoördineerd mogelijk te laten verlopen.

De eerste prioriteit ligt volgens partijen bij de herinrichting van het tweede steunpakket dat per 1 juni a.s. van kracht zal worden. Met name de aan te passen NOW. Afgelopen vrijdag hebben FNLI, Veneca en CBL een brief aan minister Koolmees verstuurd waarin zij een klemmend beroep op overheid en politiek doen om (1) de huidige generieke steunmaatregelen (met name de NOW) zodanig te verbeteren of te vervangen dat zoveel mogelijk bedrijven in de sector ook op langere termijn kunnen overleven en (2) een specifiek op de sector gericht steunpakket in het leven te roepen

Het is van groot belang dat onder ogen wordt gezien dat ontslag of werktijdverkorting voor (een deel van) het personeel – in welke vorm dan ook - onvermijdelijk is wanneer faillissement het enige alternatief zou zijn.

Andere overheidsmaatregelen

Een andere belangrijke steunmaatregel is de Crisismaatregel herverzekering leverancierskrediet (zie Flits 36) die op dit moment nog geen formele goedkeuring uit Brussel heeft verkregen. Daarnaast kunnen ook andere onderwerpen besproken worden: debiteurenverliezen, (compensatie voor) voorraadverliezen c.q. omgang met THT-verloop, compensatie of mogelijkheden voor overbruggingsfinancieringen voor vaste lasten en verlaging of kwijtschelding van belastingen en accijnzen.

Lees hier het FNLI bericht.

Bron: FNLI, 11 mei 2020