icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Elektronische kopieën van officiële certificaten tijdens de Corona-crisis

Bij Verordening (EU) 2017/625 zijn voorschriften vastgesteld voor onder meer de uitvoering van officiële controles en activiteiten door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Bij die verordening is aan de Commissie de bevoegdheid verleend om, in geval van een ernstige storing van het controlesysteem van een lidstaat, tijdelijke maatregelen vast te stellen.

Een dergelijke maatregel is vastgelegd bij Uitvoeringsverordening 2020/466. Deze verordening biedt lidstaten de mogelijkheid om, gedurende de huidige Corona-crisis, officiële controles van certificaten en verklaringen te verrichten op basis van een elektronische kopie van dergelijke certificaten of verklaringen. Om een vlot handelsverkeer te waarborgen, moet worden verduidelijkt dat het gebruik van dergelijke elektronische kopieën is toegestaan.

De toepassingsperiode van de uitvoeringsverordening wordt verlengd tot en met 1 augustus 2020. Een aantal lidstaten heeft namelijk aangegeven dat de ernstige storingen in de werking van hun controlesystemen door COVID-19 nog na 1 juni 2020 zullen voortduren.  De uitvoeringsverordening wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Publicatieblad EU L 167 van 29 mei 2020, p. 6

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/714 van de Commissie van 28 mei 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 wat betreft het gebruik van elektronische documentatie voor de uitvoering van officiële controles en andere officiële activiteiten en de periode waarin tijdelijke maatregelen van toepassing zijn.