icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Productsamenstelling

Nieuwe product samenstellingen en verbeterde informatie

Mogelijkheden voor minder verzadigd vet en zout, meer vezels en kleinere porties

In Nederland en Europa werken we aan een steeds betere samenstelling van producten en duidelijke en transparante informatie op de verpakking over ingrediënten en voedingswaarde.

VBZ stimuleert leden te innoveren op het gebied van productontwikkeling. Bestaande receptuur wordt onder de loep genomen en waar mogelijk worden bijvoorbeeld minder verzadigd vet en minder zout toegevoegd aan producten. Maar ook worden bijna elke week nieuwe producten op de markt gebracht. Vaak zijn dit verantwoorde keuzes, een toevoeging op het al bestaande, populaire assortiment die een nieuwe vraag van consument en markt invult.

Het is hierbij heel belangrijk dat de branche op de hoogte is van de eisen die aan voedingsmiddelen en hun etikettering worden gesteld. Belangrijke onderwerpen zijn daarbij etikettering (dat wat er op de verpakking staat), waaronder allergie-informatie en voedingswaarde. Maar ook hygiëne-eisen, additieven (hulpstoffen) en contaminanten, zoals schimmeltoxines en acrylamide, zijn een belangrijk onderwerp. VBZ onderhoudt intensief contact met relevante partners en voert overleggen om te komen tot reële normen en een passend handhavingsbeleid door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Activiteiten

VBZ heeft verschillende activiteiten op het gebied van Kwaliteit en Voeding:

 • Productontwikkeling: onderzoek met leden naar mogelijkheden voor minder verzadigd vet en zout, meer vezels en kleinere porties
 • VBZ overzicht levensmiddelenwetgeving

 • VBZ handleiding interpretatie levensmiddelenwetgeving

 • QA voedingswaardeberekeningen en -analyses

 • VBZ handleiding richtlijnen herformulering en productsamenstelling

 • Deelname aan multi-stakeholder initiatieven om de verduurzaming van de keten bevorderen

 • Inventarisatie internationale MVO risico’s binnen relevante grondstofketens als mensenrechten, kinderarbeid en corruptie

 • Actieve samenwerking met ketenpartijen ten behoeve van Riskplaza

 • Kwaliteitsverbetering op alle aspecten binnen de keten

 • TNO onderzoek naar reductie verzadigd vet in koek en banket en natriumreductie

 • Deelname aan Netwerk Herformulering Productaanbod voor verbetering van de vetzuursamenstelling.