icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuwe productie

Vernieuwen van product en proces

Volledig recyclebare verpakkingen, geen voedselverspilling en CO2-neutraal produceren

VBZ heeft de ambities hoog gesteld en ondersteunt al haar leden bij het halen van de doelstellingen die daarbij horen. Door middel van innovatie en vernieuwing van bedrijfsprocessen, nieuwe afspraken en onderzoek, maar ook door elkaar te wijzen op kansen en verbeteringsmogelijkheden.

Innovatie: vernieuwen van product en proces

Bij de productie van bakkerij- en zoetwaren zijn veel partijen betrokken. Samen met al die partijen proberen we bij VBZ te komen tot kwaliteitsverbetering. Niet alleen binnen de fabrieken van de producenten in Nederland, maar ook bij leveranciers, producenten en andere partijen in de keten. Het gaat hier om betere processen, vernieuwende producten, inzetbaarheid van mensen en nog veel meer. Om dit te kunnen monitoren binnen bedrijven hebben leden de mogelijkheid om de VBZ Ondernemersscan te doen. Hiermee brengen zij in kaart welke bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden aangescherpt moeten of kunnen worden voor een beter resultaat. 

Duurzame productie: ieders verantwoordelijkheid

VBZ ondersteunt haar leden om de CO2-uitstoot bij productie met 40% te verlagen en op den duur CO2-neutraal te produceren. Daarnaast is de branche verantwoordelijk voor de hele keten, van grondstof tot eindproduct. Wij willen dat leden van VBZ met leveranciers, afnemers en alle verdere deelnemers aan het productieproces elkaar in de vorm van ketenverantwoordelijkheid ondersteunen, elkaar wijzen op kansen en verbeteringen gezamenlijk doorvoeren.

We streven met onze leden naar een gesloten systeem met circulaire kringloop. We willen voedselverspilling in het productieproces terugbrengen en streven naar volledig recyclebare of herbruikbare verpakkingen.

Maatschappelijk Verantwoord