icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 12 jan 2023

BAR (Brexit Adjustment Reserve) regeling wijzigt mogelijk

Bron: RVO, 12 januari 2023 : 

De BAR Bedrijfslevenregeling wijzigt mogelijk. De minister van EZK moet hier nog officieel goedkeuring voor geven. Door deze aanpassingen hoeven ondernemers minder bijlagen bij hun aanvraag mee te sturen. De wijzigingen gaan na goedkeuring met terugwerkende kracht in.

Denkt u er aan tijdig de subsidie Tegemoetkoming nog te maken kosten aan te vragen? De deadline is morgen 13 januari 2023 om 17.00 uur

Wat wordt er aangepast?

Voor sommige modules hoeven ondernemers minder of kunnen zij eenvoudigere bijlagen met hun aanvraag meesturen. De aanpassingen gelden voor zowel de Tegemoetkoming nog te maken kosten als de Tegemoetkoming reeds gemaakte kosten. In het kort:

  • Transportondernemers hoeven geen kopieën van gehanteerde rittenschema’s mee te sturen.
  • Ondernemers die tussen 2015 en 2021 alleen maar geïmporteerd hebben uit het VK, hoeven geen kopie opgave intracommunautaire prestaties over deze jaren mee te sturen.
  • Voor de subsidiemodules opleidingen, aanpassing van ICT-infrastructuur en externe consultancy product- en procesvereisten douane hoeven ondernemers niet altijd een overzicht aan te leveren van hun douaneaangiften van 2020 en 2021. Dit geldt als ze in de periode van 2015 tot en met 2020 geen of maar af en toe douaneaangifte voor handel met niet EU-landen deden en de totale omzet van 2021 minimaal 25% hoger was dan de omzet van handel met niet EU-landen in 2020.


BAR in het kort

De BAR-bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming voor kosten die gemaakt zijn door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit). De regeling is opgesplitst in 2 delen: BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten en BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten. Beide delen kennen modules voor verschillende soorten kosten, zoals opleidingen, ICT-aanpassingen, extern advies en meer.