icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 16 jul 2020

Bereid u voor op een no-deal Brexit

De levensmiddelenindustrie moet zich voorbereiden op een no-deal Brexit. Dat zal het mogelijke gevolg zijn van de uitkomst van de huidige besprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, waar afgestevend lijkt te worden op een no-deal Brexit.

Nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 januari 2020 verliet, gold een overgangsperiode tot het einde van dit jaar. De Britse regering had tot 1 juli 2020 om een verlenging van die periode kunnen vragen, maar heeft dat niet gedaan. De kans dat er een alomvattende overeenkomst wordt gesloten in de komende maanden is klein. Wat betekent dit voor uw handel - zowel import als export - met het Verenigd Koninkrijk? In deze Flits informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Wat zijn de volgende stappen en mogelijke gevolgen voor u?

Naast douane-documentatie en gezondheidsdocumenten zullen mogelijk ook invoerheffingen van kracht worden. Voor invoercontroles geldt dat ze in drie stappen zullen worden ingevoerd:

  1. Per 1 januari 2021 zijn douaneheffingen verschuldigd, maar declaraties kunnen de eerste maanden na aflevering worden gedaan;
  2. Per 1 april 2021 zijn gezondheidsverklaringen (met pre-notificatie) vereist;
  3. Per 1 juli 2021 moet de volledige aangifte en betaling bij import in orde zijn.

De introductie van deze invoercontroles in 3 stappen kan mogelijk een aantal maanden respijt geven voor producten die geproduceerd zijn in 2020.

De lijsten met invoerheffingen zijn uitgewisseld. Het tariefschema voor het Verenigd Koninkrijk kunt u hier downloaden. 87% van de export van voedingsmiddelen wordt mogelijk met invoerheffingen belast. Het gemiddelde tarief bedraagt 18%.

Er moet rekening gehouden worden met het no-deal scenario en de consequentie daarvan dat de handel met het Verenigd Koninkrijk vanaf januari geconfronteerd zal worden met additionele eisen en kosten. In het geval van een no-deal scenario betekent het ook dat er bij de invoer in de Europese Unie vanuit het Verenigd Koninkrijk, het gemeenschappelijk buitentarief van de EU zal worden toegepast.

De douanediensten en de NVWA hebben de draaiboeken klaar liggen. In afstemming met FoodDrinkEurope en de betrokken Nederlandse autoriteiten, zal de FNLI u de komende periode blijven informeren over de ontwikkelingen rondom de handelsmaatregelen. Daarbij zullen ook de oorsprongscontrole en etiketteringseisen aan de orde komen.

De besprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over het bereiken van een handelsovereenkomst gaan door in de komende weken. De onderhandelaars van beide partijen zullen  ook gaan aftasten of er deelakkoorden mogelijk zijn voor 1 januari 2021. De lobby van het bedrijfsleven is erop gericht om voor de (meeste) verwerkte producten uit te komen op 0-heffingen in een deal met het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie

Op de website Brexitloket van de Rijksoverheid leest u wat de laatste stand van zaken is rondom Brexit en wat het voor ondernemers betekent. Via deze pagina, op diezelfde website, vindt u informatie en advies over de verschillende gebieden waarop Brexit uw onderneming kan raken.

Hier vindt u het gezamenlijke statement van FoodDrinkEurope, met de Europese landbouw- en handelsorganisaties Copa-Cogeca en Celcaa, waarin wordt gewaarschuwd voor het groeiende risico van het uitblijven van een handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor het einde van dit jaar. De FNLI onderschrijft deze oproep: het uitblijven van een deal zal leiden tot de afname van export en het verlies van banen.

Bron: FNLI, 2 juli 2020