icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 17 mrt 2022

Bijeenkomst actualisatie energiebesparingsplicht

Met een nieuwe ronde informatieplicht energiebesparing in het zicht organiseert RVO op 14 april, 13.30 uur te Utrecht een bijeenkomst om u te informeren over de stand van zaken. De wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht worden toegelicht, u wordt bijgepraat over de actualisatie van de Erkende Maatregelenlijsten (EML) en er wordt ingegaan op investeringskosten van een aantal EML’s.

Datum & locatie

Donderdag 14 april, 13.30 uur
Jaarbeurs MeetUp | Jaarbeursplein | 3521 AL Utrecht

U kunt zich hier aanmelden

Programma

 • 13:00 Inloop Koffie/thee
   
 • 13:30 Welkom (10 min)
   De dagvoorzitter (Rob de Reu) heet iedereen welkom en licht het programma toe 
   
 • 13:40 Energiebesparingsplicht (30 min)
  EZK (Jelte de Jong) licht de actualisatie van de energiebesparingsplicht toe
  - Wijzigingen a.g.v. de Omgevingswet
  - Wijzigingen a.g.v. de actualisatie
  - Proces / tijdspad (inclusief openstelling loketten en voorlichtingstraject)
   
 • 14:10 Actualisatie EML (30 min)
  RVO (Jac van Trijp) licht de actualisatie van de EML toe
  - Hoe werkt de EMLsystematiek ook al weer?
  - 3 lijsten in plaats van 19 bedrijfstakken
  - Hoe om te gaan met de huidige energietarieven?
  - Proces / tijdspad (inclusief actualisatie van de kennisbank)
   
 • 14:40 Break (30 min) Koffie/thee
    
 • 15:10 Voorbeelden gebouwgebonden maatregelen (40 min)
  DGMR (René van der Loos) gaat in op de berekende energiekostenbesparingen en investeringskosten van drie veelvoorkomende maatregelen
    
 • 15:50 Voorbeelden activiteitgebonden maatregelen (40 min) 
  BlueTerra (Arjen de Jong) gaat in op de berekende energiekostenbesparingen en investeringskosten van drie veelvoorkomende maatregelen
    
 • 16:30 Borrel

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland