icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 10 sep 2020

Blokhuis kiest nog niet voor suikertaks op frisdranken

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft onderzoek laten doen naar een belasting op suikerhoudende frisdranken. Blokhuis kiest er op dit moment niet voor deze maatregel ook in Nederland door te voeren omdat hij in het Nationaal Preventieakkoord andere afspraken heeft gemaakt over suikerreductie. Levensmiddelenproducenten hebben zelf het aanbod gedaan om de via frisdranken geconsumeerde suikers terug te dringen.

Het onderzoek bestond uit een internationale vergelijking en daarnaast is gekeken naar de toegevoegde waarde van een suikertaks in de Nederlandse situatie. Bij de internationale vergelijking heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de belasting op suikerhoudende dranken in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen vergeleken.

Uit de beschikbare gegevens uit de drie landen blijkt dat de verkoop van belaste frisdrank is afgenomen. Gegevens over langetermijneffecten op gezondheid, zoals verlaging van het aantal gevallen van overgewicht, zijn nog onvoldoende beschikbaar. Een dergelijk effect kan ook pas na langere tijd goed gemeten worden. Ook is een directe relatie van deze effecten met de suikertaks moeilijk aantoonbaar vanwege de vele factoren die van invloed zijn op overgewicht.

De suikertaks in de drie landen verschilt in het type belasting, de tarieven, de gebruikte staffels en de keuze voor belaste dranken. De opzet en uitvoering van suikertaks zijn van invloed op de mogelijke effecten van de suikertaks. In het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen is een mogelijk substitutie-effect naar gezondere alternatieven zichtbaar. In Frankrijk is dat er niet, mogelijk vanwege het lage tarief van de belastingmaatregel.

Het rapportĀ Suikertaks: een vergelijking tussen drie Europese landenĀ is te vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.