icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open handleiding
Nieuws 04 okt 2018

Cao voor de Zoetwarenindustrie algemeen verbindend verklaard

De cao voor de zoetwarenindustrie 2018 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Het besluit van het Ministerie d.d.
28 september 2018 tot algemeen verbindend verklaring is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 oktober jl.

Vanaf donderdag 4 oktober geldt de cao voor de Zoetwarenindustrie voor alle werkgevers en werknemers in de Zoetwarenbranche die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 en voorziet onder andere in een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2018; een verruiming van de 80/90/100 regeling met
1 jaar; en gelijkstelling van het geregistreerde partnerschap met het huwelijk, waardoor ook partners verlof krijgen voor huwelijkse en familiefeestdagen. Ook zijn budgetten van € 50.000,= elk, beschikbaar gesteld voor  respectievelijk arbeidsmarkt gerelateerde opleiding en het voeren van loopbaangesprekken met deskundigen.

De volledige tekst van de nieuwe cao-afspraken vindt u hier.