icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Deadline Brexit Adjustment Reserve dichtbij

Bron: RVO, 28 november 2022 : 

De twee compensatieregelingen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) zijn sinds 1 november open. De uiterste datum van aanvraag tegemoetkoming nog te maken kosten komt echter al snel dichterbij. 

De BAR in vogelvlucht

De BAR-bedrijfslevenregeling geeft een tegemoetkoming aan internationale ondernemers die door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) extra kosten moesten of nog moeten maken. Het gaat niet om omzetverlies, maar om kosten als opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies en tijdelijke inhuur van transportmaterieel. De regeling is opgesplitst in 2 delen: een deel voor gemaakte kosten en een deel voor nog te maken kosten.

  • Op dit moment zijn er meer dan 160 aanvragen gestart.
  • Voor de Tegemoetkoming gemaakte kosten is er meer dan 750.000 euro aangevraagd en voor de Tegemoetkoming nog te maken kosten ruim 4.400 euro.
  • De ingediende aanvragen komen vooral uit de agrarische sector, transportsector en de export in het algemeen (bijvoorbeeld voedselexporteurs met meerdere aanvragen).
  • 23 ondernemers gaven bij hun aanvraag aan deel te willen nemen aan het EU-Handelsprogramma.

Deadline BAR nog te maken kosten nadert

De deadline voor BAR Tegemoetkoming nog te maken kosten komt snel dichterbij. Ondernemers hebben daarvoor nog tot 13 december 2022 17:00 uur de tijd. Bekijk de voorwaarden voor deze regeling.

Ondernemers die al kosten gemaakt hebben door de Brexit kunnen de BAR Tegemoetkoming gemaakte kosten aanvragen. Dat kan tot 31 maart 2023 17:00 uur. Bekijk de voorwaarden voor deze regeling
 
De online Regelhulp geeft een indicatie of een ondernemer in aanmerking komt voor tegemoetkoming en voor welk module. 

Vragen over een aanvraag?

De meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden staan op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/veelgestelde-vragen-bar. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen via: 088 042 42 42 (keuze 3-3)