icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 30 mei 2022

Een oorlog met impact, ook op onze industrie

Net als u volg ik de ontwikkelingen van dag tot dag. We moeten vaststellen dat het gewapende conflict dat zich op enige afstand van Nederland afspeelt, gevolgen heeft voor de hele wereld en zeker ook ons land raakt.

Klik hier om de column te lezen

Theo Heere, directeur VBZ
Theo Heere, directeur VBZ

Ik denk aan de Oekraïense horecamedewerker die mij onlangs op een terras koffie serveerde. Wat heeft zij meegemaakt? Net als deze gevluchte vrouw kan elke Oekraïner die zich inschrijft – en derhalve een bsn-nummer heeft – zo in Nederland aan de slag. Voor een aantal van onze leden/bedrijven is dat goed nieuws. Al kan zo iemand niet zonder papieren gespecialiseerd werk als operator verrichten, op inpakafdelingen en in de logistiek kunnen veel bedrijven de extra handen heel goed gebruiken.
Dat zou je – hoe wrang ook – de positieve kant van het conflict kunnen noemen. De enige, vrees ik. Denk aan de schaarste en de prijsstijgingen bij grondstoffen, deels als gevolg van corona en deels van het conflict. Ik kan de verhogingen vaak wel plaatsen, maar zie toch ook dat sommige leveranciers duidelijk misbruik maken van de situatie. Sommige bedrijven sturen hun afnemers (onze leden) brandbrieven dat de prijzen van de ene op de andere dag worden verhoogd – met twintig procent of meer. De brieven bevatten een toelichting in de trant van ‘gaat u met deze aanpassing niet akkoord, dan kunnen wij u geen product meer leveren’.
 
Het gaat hierbij niet om incidenten. In sommige gevallen gaat het om producten waarvoor de oogst geruime tijd geleden is afgerond – denk aan suikerbieten – en de marktsituatie geen enkele invloed kan hebben op de kostprijs bij de leverancier. Het kwalijke van deze gang van zaken is dat bedrijven zich richten tot afnemers met termijncontracten, ondernemers die zich behoorlijk bedrogen voelen. Wij houden deze ontwikkeling uiteraard nauwlettend in de gaten en aarzelen niet om de zaak zonodig aan te kaarten bij de ACM.
 
Als het over schaarste en prijsstijgingen gaat, dan zijn we daar voorlopig nog niet van verlost. Uit Rusland komt geen graan, in Oekraïne is het graan te laat gezaaid. We mogen rekenen op graan uit de VS en uit Zuid-Amerika, maar dat gaat verdere prijsstijgingen niet voorkomen. Zorgelijk is de situatie straks wel in kwetsbare landen waar een brood straks voor de bevolking onbetaalbaar is – met onrust en vluchtelingenstromen als gevolg.
We moeten niet vergeten dat ook hier veel consumenten het verre van breed hebben. Na de aankoop van brood en andere eerste levensbehoeften is er voor velen wellicht minder ruimte om de luxere producten zoals koek en snoep aan te schaffen. De vraaguitval die daarmee samenhangt, kan deze industrie gaan voelen.
Hier past een pleidooi, aan twee adressen. Ten eerste aan de retailers: begrijp en accepteer de prijsstijgingen bij onze leden, neem ze mee in de winkelprijs. De stijging van de energieprijzen gaat door, zeker na het EU-voornemen om geen olie meer uit Rusland te kopen. Omdat ook plastic uit olie wordt gemaakt, worden ook verpakkingen nog duurder. Met het tweede pleidooi richt ik mij tot de overheid: u verdient flink mee aan de gestegen energiekosten. Geef dat terug aan ondernemers, met name aan de energie-intensieve bedrijven in de levensmiddelenindustrie!
Is er dan niets positiefs? Toch wel. Na een wat sobere meeting in november plannen wij voor 8 juni een volledig fysieke jaarvergadering op een mooie locatie – Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen. Met hopelijk een historisch hoge opkomst!
 
Dan nog dit. Met 4 en 5 mei nog vers in het geheugen moet mij dit van het hart. Laten wij ons realiseren dat wij gelukkig nog in vrijheid leven. Ik denk even aan die miljoenen voor wie dat niet geldt en wiens vrijheid, welzijn en leven worden bedreigd.

Bron: Consudel, mei 2022

Klik hier voor meer nieuwsberichten