icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Enquête ‘Eén informatiebron voor grondstofgevaren’

Bron : RiskPlaza : 

Risk Plaza is benieuwd naar uw mening over de rol van Riskplaza als informatiebron voor de beheersing van grondstofgevaren in relatie tot IMVO risicomanagement. Namens onder andere VBZ, FNLI en NVB, vragen zij u deze enquête in te vullen.

Het Riskplaza systeem wordt door veel bedrijven in de levensmiddelensector gebruikt om de voedselveiligheid van grondstoffen te borgen. De Riskplaza database brengt alle benodigde informatie in factsheets bij elkaar om relevante voedselveiligheidsgevaren te identificeren en te analyseren. Het Riskplaza certificatieschema geeft criteria om de voedselveiligheidsgevaren te prioriteren en risico’s te borgen.

De levensmiddelensector staat nu voor de opgave om ook de gevaren in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te borgen. Hiervoor is in 2018 het IMVO Convenant Voedingsmiddelensector opgesteld. Dit is aangevuld met een stappenplan voor risicomanagement, factsheets voor risicogrondstoffen en een IMVO self-assessment tool om invulling te geven aan de due dilligence verplichtingen.

Bedrijven herkennen dat het IMVO Convenant Voedingsmiddelensector een vergelijkbare aanpak toepast als Riskplaza: het koppelen van gevaren aan grondstoffen, het verstrekken van benodigde basis informatie via factsheets en het analyseren en prioriteren van gevaren met ‘kans*ernst’.
Uit de bakkerij sector kwam dan ook het idee naar voren om de IMVO aanpak en de Riskplaza systematiek te combineren tot één systeem voor grondstofgevaren ten behoeve van MKB bedrijven in de levensmiddelensector.

Nederland werkt, vooruitlopend op Europese wetgeving, aan nationale wetgeving ten aanzien van IMVO en ketenverantwoordelijkheid. Het IMVO Convenant Voedingsmiddelensector loopt echter af in 2023. Deze initiatieven kunnen binnen Riskplaza verder worden ontwikkeld en onderhouden. Om te kijken of dit idee voldoende draagvlak heeft, vragen wij u om de vragen in het online formulier te beantwoorden.

Deelname is anoniem en kost slechts 2 minuten. Wij hopen uw reactie in de komende 14 dagen te ontvangen.