icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 22 jul 2022

Enquête impact acrylamide

Bron: FoodDrinkEurope : 

Het ziet er naar uit dat er in de wetgeving maximale limieten komen voor acrylamide. Voor de besprekingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie in het van belang om de gevolgen hiervan goed weer te kunnen geven. FoodDrinkEurope heeft daarom een vragenlijst opgesteld over de effectbeoordeling voor acrylamide.

Wij zijn ons ervan bewust dat de gevraagde gegevens zeer gedetailleerd zijn; beschouw daarom alle vragen als facultatief. Uw inbreng zal bijzonder nuttig zijn om te beschikken over bedrijfs- en sectorspecifieke gegevens voor onze besprekingen met de Commissie en de lidstaten over de gevolgen van de invoering van maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen. De technische besprekingen zullen in september worden voortgezet en wij hebben concrete gegevens nodig over de gevolgen voor de afzonderlijke betrokken sectoren.

Deze gegevens zullen VBZ en de FNLI zeer helpen om het ministerie van VWS aan te spreken terwijl de technische besprekingen worden voortgezet.

Instructies voor de vragenlijst

  • Gelieve zo veel mogelijk kostenramingen te verstrekken om ons te helpen de gevolgen voor de industrie te kwantificeren.
  • Wij erkennen dat in sommige gevallen de gevolgen zeer moeilijk te kwantificeren zijn en dat voor sommige vragen een kwalitatieve analyse nodig kan zijn.  Als u geen kostenraming kunt geven, geef dan enkele specifieke verklaringen en uitdagingen die de gevolgen voor uw bedrijf illustreren.
  • Alle vragen zijn facultatief, maar wij moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk antwoorden te geven, zodat wij een nauwkeuriger beeld krijgen van wat de werkelijke impact van mogelijke maximumniveaus zou kunnen zijn.
  • Als u andere elementen en criteria hebt die u relevant acht om de gevolgen voor uw bedrijf in beeld te brengen, en deze komen niet tot uiting in de vragen, aarzel dan niet om deze informatie aan het eind van de vragenlijst te verstrekken.
  • Alle vragenlijsten zullen anoniem worden behandeld.
  • Als sector zouden wij de sectorspecifieke gegevens reeds samengevoegd versturen, daarom danken wij u de antwoorden op de vragenlijst rechtstreeks aan ons toe te sturen.
     

U kunt tot uiterlijk 15 augustus uw antwoorden indienen - laat het via charlotte@vbz.nl weten als er extra tijd nodig is. Bij voorbaat dank voor uw input.