icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 05 okt 2020

Heeft u al een ergonomische thuiswerkplek?

Belangrijker dan ooit: een goede werkplek thuis.

Het is voorlopig thuiswerken wat de klok slaat. Sinds de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet van 28 september wordt reizen afgeraden en is thuiswerken weer de norm. Maar hebben uw werknemers wel een goede arbo werkplek? En wat is de rol van de werkgever bij de inrichting van de werkplek thuis?

Thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken. Terug naar de werkplek thuis. Of misschien is uw organisatie daar helemaal niet weggeweest. Hoe dan ook, als het kan werken we thuis. Want het rap oplopende aantal besmettingen heeft ervoor gezorgd dat het kabinet de teugels aantrekt. Dat roept vragen op over wat een goede thuiswerkplek precies inhoudt en hoe u checkt of de mensen in uw organisatie er goed bijzitten. En ook over wat de plichten zijn van u als werkgever.

Bent u bijvoorbeeld verplicht om de kosten te vergoeden voor een werkplek thuis die aan de Arboregelgeving voldoet? En mag de inspectie SZW deze thuiswerkplek vervolgens komen controleren?

Thuiswerken is altijd in opdracht van werkgever

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is in juli 2012 gewijzigd. Toen is het begrip ‘thuiswerken’ vervangen door de term ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Die term is in gebruik bij plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken. Dat werk hoeft niet altijd thuis plaats te vinden, maar het gaat in ieder geval altijd om werk in opdracht van u, de werkgever. In deze coronatijd echter staat dat plaatsonafhankelijk werken praktisch gelijk aan thuiswerken.

Want u blijft verantwoordelijk voor veilig werken

Ook bij thuiswerken blijven afspraken met de werkgever nodig. Dat is geregeld in artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. U moet kunnen aangeven welke werkzaamheden thuiswerkers verrichten en welke stoffen, hulpmiddelen en werktuigen zij daarbij gebruiken.

Daarbij moet u erop toezien dat een werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft bij thuiswerken. Maar aan die zorgplicht zit wel een limiet. Want u bent niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inrichting van het (internet)café of het OV.

Kosten van veilige en gezonde werkplek zijn voor u

Zoals gezegd heeft u als werkgever de plicht om te zorgen voor een veilige (en gezonde) werkplek. De kosten daarvan komen voor uw rekening (art. 44 Arbowet). Dat geldt op de reguliere werkplek, maar net zo goed bij thuiswerken. Heeft de thuiswerkende werknemer al een goed ingerichte werkplek, dan hoeft u daar niet aan bij te dragen. Maar laat bijvoorbeeld de verlichting op die werkplek te wensen over, dan moet u wel voor de juiste verlichting zorgen.

Dus waar moet u op letten bij de werkplek thuis?

De regels voor de werkplekinrichting bij beeldschermwerk gelden net zo goed bij thuiswerken. Het punt is echter dat door de coronacrisis veel mensen vrij plotseling zijn gaan thuiswerken. Ook medewerkers die dit normaal gesproken zelden of nooit doen. Met als gevolg: geen goed ingerichte werkplek thuis.

Maar inmiddels is het hoog tijd om die werkplek thuis aan te pakken. Want wat gebeurt er als de thuiswerkplek niet oké is? Uw medewerkers kunnen er arm-, nek-, schouder- of rugklachten door krijgen. De oorzaken daarvan liggen vaak in een mix van fysieke én mentale aspecten. Maar gelukkig kunt u uw werknemers ook op afstand helpen bij het nemen van de juiste maatregelen.

En hoe zit het eigenlijk met controle en inspectie?

De inspecteur van de Inspectie SZW (de toezichthouder) is bevoegd om onderzoek in te stellen. Hij mag daartoe bepaalde handelingen verrichten, monsters nemen en dossiers meenemen, voor zover in het belang van het onderzoek. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (art. 5.11 e.v. Awb).

Maar op grond van de Arbowet (art. 24, derde lid) mag een inspecteur zelfs zonder toestemming van de bewoner een woning betreden. Er moet dan wel een duidelijk vermoeden bestaan dat in de woning werkzaamheden worden verricht, bijvoorbeeld thuiswerk. Daarnaast gelden uiteraard enkele regels.

Lees hier het artikel van Arbo-online.

Bron: Arbo-online, 29 september 2020