icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 05 jan 2021

Interview Theo Heere - december 2020

Ga je alle plussen tegen de minnen wegstrepen, dan is er voor onze branche slechts één conclusie mogelijk: 2020 is financieel een tegenvallend jaar. 

Theo Heere, directeur VBZ
Theo Heere, directeur VBZ

“Heeft de branche veel last gehad van corona? Ja én nee. Maak je onder meer beschuit en toastjes, dan valt er niets te klagen. Vooral als je klantenkring bestaat uit supermarkten. Bij leveranciers aan out-of-home is de situatie anders: of je wordt een klein beetje geraakt of héél veel. Denk bij laatstgenoemde categorie aan producenten die chocolade leveren aan restaurant of zoetwaren aan luchthavens.”
 
“Om de impact van corona op onze branche in kaart te brengen, voerden wij dit jaar enquêtes uit in mei en oktober, naast telefonische belrondes. Een uitkomst: zestig procent van de leden meldt mindere resultaten te boeken in vergelijking met vorig jaar. Kanttekening is dat uit de enquête van eind oktober het negatieve beeld ietwat schijnt te verbeteren. De stemming in mei was pessimistischer in vergelijking met oktober. Cijfers van marktonderzoekers die aangeven dat óók onze branche geweldig zou hebben geprofiteerd van de gestegen supermarktomzetten, bieden een vertekend beeld.”
 
“In veel van die data wordt de export niet meegenomen en dit is voor onze branche een behoorlijk groot deel. Ook het grotendeels wegvallen van de out-of-home omzet zie je niet in die data terug. Ga je alle plussen tegen de minnen wegstrepen, dan is er voor onze branche slechts één conclusie mogelijk: 2020 is een financieel tegenvallend jaar. De steunmaatregelen van de overheid zijn ontoereikend; de vaste kosten van onze leden gaan per slot van rekening gewoon door.”
 
Suikertax

“Overigens, voor mij persoonlijk en het VBZ team is de hele corona-periode ook een drama. Het laatste fysieke bezoek van mij was samen met minister Carola Schouten bij de beschuitfabriek Continental Bakeries in Dordrecht. Dat was medio mei! Daarna heb ik niemand meer fysiek kunnen ontmoeten.”
 
“Onze beide Algemene Ledenvergaderingen dit jaar vonden digitaal plaats, onze eigen vergaderingen online, terwijl ik juist het persoonlijke contact hoog aansla. Ook wat dit betreft, wil ik zo snel mogelijk weer overschakelen naar business as usual. In juni wil ik weer een gewone Algemene Ledenvergadering organiseren. Desnoods zitten wij gezamenlijk met mondkapjes en op anderhalve meter afstand in een hele grote tent zonder muren, zodat een briesje er doorheen kan waaien.”
 
“Een dossier dit en volgend jaar was en is de suikertaks. Dat thema blijft onder meer op de agenda staan, omdat volgend jaar verkiezingen plaatsvinden, waarbij verschillende partijen - vooral ter linkerzijde - in hun politieke programma’s pleiten voor een of andere vorm van een suikerbelasting. De vraag natuurlijk is wat daar tijdens de coalitiebesprekingen van over blijft, maar desondanks zullen we richting politiek Den Haag het ontbreken van voordelen van een suikerbelasting voor het voetlicht brengen. Zo’n taks is goed voor de schatkist, maar er is in mijn optiek geen bewijs dat de extra heffing overgewicht tegengaat. Studies die het tegendeel beweren, zie ik graag tegemoet. Ik ken ze niet. Overgewicht heeft vele vaders, is multifactorieel.”
 
“Nog een dossier dat 2020 bepaalde en belangrijk is in 2021, is het Nationaal Preventieakkoord. Een van de afspraken is dat fabrikanten uit onze branche zeventig procent van de merkartikelen voor wat betreft verpakking en portie aanpassen. Eind deze maand voeren we de tweede meting uit om na te gaan in hoeverre de merkproducenten dit voor elkaar hebben.”
 
“Worden de gemaakte afspraken over maximeren, portioneren en communiceren in de praktijk gerealiseerd: die vraag willen we in de meting beantwoorden. Komen wij voor verrassingen te staan? Nee, ik weet dat bedrijven uit onze sector keurig de afspraken vertalen naar concrete resultaten. Die zeventig procent gaan we halen.”
 
Excessen 

“Aandacht hebben en houden we ook richting het Akkoord Productverbetering waarbij we nadenken over onder meer de gehaltes aan zout, vet en suiker in productcategorieën, de excessen kunnen we wel eruit halen. Voorop blijft echter staan dat onze producten in de eerste plaats lekker moeten zijn. Onze producten maken mensen blij, en aan het ‘lekker’ moet je niet morrelen. Productverbetering neemt vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid wel een belangrijke plaats bij onze bedrijven in.”
 
“Wij willen dat mensen onbezorgd en bewust genieten van onze producten, maar dit kan alleen als de hoeveelheden die je eet in verhouding staan met je leefstijl. Daarom hebben we, ook ingegeven door het Preventieakkoord, ervoor gekozen om ons te richten op het aanpassen van porties. Uiteindelijk boek je daar meer winst mee dan met bijvoorbeeld suikerreductie in een koekje, wat niet veel zoden aan de dijk zet en ten koste gaat van de smaak, mondgevoel en consistentie.”
 
“Een succes waar wij als VBZ en aangesloten partners trots op kunnen terugkijken, is de ondertekening van DISCO: een gezamenlijk initiatief van cacao- en chocoladebedrijven, NGO’s en andere private en publieke organisaties om te streven naar meer duurzame cacao. We hebben er veel energie en tijd ingestoken, met uiteindelijk een prima resultaat.”

Lees hier het interview van de Consudel.

Bron: Consudel, december 2020