icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 28 okt 2021

Laat de ODE z’n werk doen

Na interviews met VBZ en andere organisaties zal de Algemene Rekenkamer moeten constateren: wil de overheid een duurzamere samenleving, maak dan de aanleg van zwaardere elektra-aansluitingen mogelijk en haal de prijs omlaag. In de column van Theo Heere leest u er meer over.

Lees hier het artikel uit de Consudel.

Theo Heere, directeur VBZ
Theo Heere, directeur VBZ

Column Consudel oktober editie

‘Werkgevers hebben de plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, maar hoe ga je om met ongevaccineerde werknemers?’ Die vraag stelde ik in mijn column in de vorige editie van Consudel, de septemberuitgave. Ik had niet gedacht dat die column op deze plaats, zo veel stof zou doen opwaaien. Op LinkedIn gingen enkelen los, op een manier die verbaasde, maar toch ook weer niet. Sommige reacties richtten zich, verbijsterend genoeg, op het risico van de vaccinatie in plaats van op het risico van Covid. Ook werd de vraag opgeworpen of werkgevers aansprakelijk zijn voor letsel na de prik. Het woord ‘roekeloos’ viel een aantal keren en dan sloeg het opvallend genoeg niet op het afzien van een vaccinatie, maar op de keuze van (gelukkig) de meerderheid in Nederland om zich wél te laten prikken. Mijn eerste reactie was: begint de discussie nu ook op het kanaal van LinkedIn te ontsporen à la Facebook en Twitter? Naar elkaar luisteren blijft belangrijk. Ik vrees dat de meeste lezers alleen op de kop van de blog reageerden, niet op de inhoud. Ik stelde slechts een vraag en die herhaal ik hier, vanwege de worsteling die ondernemers ook in oktober blijken te hebben: hoe moeten we op de werkvloer omgaan met ongevaccineerden? De discussie gaat door, want opnieuw: ‘Ook is er in Nederland geen vaccinatieplicht. Dat staat haaks op de plicht om een veilige werkomgeving te organiseren.’
 
Vooruitkijken
 
Ik stel wel vast dat na de zomervakantie de focus weer terug is. Met Covid min of meer onder controle, kunnen we weer vooruitkijken. Op het moment dat ik dit schrijf, lijkt er weer uitzicht te zijn op de vorming van een nieuw kabinet – en dat is keihard nodig. Het verder afwikkelen van de coronacrisis is een hoofdtaak voor de nieuwe regering, net als de regelgeving uit Europa. Er komt een heel pakket Fit for 55-maatregelen aan, om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent omlaag te brengen. Ik twijfel er niet aan dat ook ondernemers in onze branche daar hun bijdrage aan willen leveren. Ook deze branche wil verduurzamen! Ik heb al eens eerder aangegeven dat grote ondernemingen naar verhouding veel meer profiteren van de ODE-subsidies en dat bedrijven in onze zoetwarenindustrie er bekaaid van af komen.
 
Over de impact van ODE op de zoetwarenindustrie ben ik onlangs geïnterviewd door medewerkers van de Algemene Rekenkamer. We zijn in het interview alle subsidiemogelijkheden langsgelopen. Elektrificeren is een prima idee, zo heb ik aangegeven, maar de infrastructuur ontbreekt dikwijls. Wil je daar als bedrijf in investeren, bijvoorbeeld door kabels aan te leggen, dan krijg je in negen van de tien gevallen te horen dat daar geen capaciteit voor is. Ik ken daarnaast ondernemers die plaatsing van zonnepanelen vervolgens geblokkeerd zien door de verzekeraar die niet meewerkt. Feit is dat de bereidheid om de verduurzamen wordt gefrustreerd doordat de lasten door de ODE op elektriciteit fors zijn. Plat gezegd: door die ODE-lasten kan een ondernemer minder in duurzaamheid investeren dan hij of zij zou willen. Een meevaller is het succes van de lobby van VBZ samen met VNO-NCW en FNLI: naar aanleiding van de discussie met de Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen is besloten tot lastenverlichting, een korting van 125 miljoen euro door verlaging van de ODE op elektriciteit in de tweede en derde schijf. Hier profiteren we van, maar ik zie dit slechts als een goed begin.
 
Ik verwacht dat de Algemene Rekenkamer, op basis van interviews met VBZ en andere organisaties, maar één conclusie zal kunnen trekken: wil de overheid dat het mkb meewerkt aan een groenere en duurzamere samenleving, dan zal deze overheid moeten zorgen dat de aanleg van zwaardere elektra-aansluitingen mogelijk wordt en fors in prijs wordt gereduceerd. Anders gaat de ommezwaai naar elektra niet plaatsvinden. VBZ zal voor deze prijsreductie blijven lobbyen.

Bron: Consudel, oktober 2021