icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Oekraïners mogen vrij werken mits aangemeld

Vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen uit Oekraïne vrij werken in Nederland. Voorwaarde is wel dat zij worden aangemeld bij het UWV. Inmiddels is het formulier waarmee werkgevers melding moeten doen beschikbaar.

Klik hier voor het meldingsformulier

Om de vluchtelingen te mogen laten werken, dient de werkgever hun ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij het UWV aan te melden. De werkgever ontvangt een ontvangstbevestiging van het UWV, maar hoeft deze niet af te wachten. Wijziging van de werkzaamheden of de duur moeten werkgevers doorgeven met een apart formulier. Dit is nog in ontwikkeling.

Benodigde informatie voor het invullen van het UWV-formulier

De vluchtelingen uit de Oekraïne worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij worden automatisch ingeschreven in de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) en zijn daarmee bekend bij de IND en krijgen een BSN-nummer.
Zonder BSN-nummer kan een vreemdeling in Nederland niet werken voor een Nederlandse werkgever. De werkgever heeft een BSN-nummer nodig voor de opgave van de loonbelasting. Daarnaast kan de vreemdeling met een BSN-nummer een bankrekening openen.
Voor het aanbieden van een arbeidsovereenkomst en het uitbetalen van het salaris, gelden vervolgens de regels op basis van het Nederlandse arbeidsrecht. Zo zal in ieder geval het minimumloon moeten worden betaald, inclusief 8% vakantiebijslag, moet het salaris giraal betaald worden, etc.

Drie aandachtspunten:

  1. De vluchtelingen mogen alleen werken op basis van een arbeidsovereenkomst, niet op basis van zelfstandige arbeid.
  2. Het niet melden of niet melden van de juiste informatie op het formulier, kan leiden tot boetes op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).
  3. De administratieve procedures en het papierwerk, o.a. het verkrijgen van een verblijfsdocument, zal na-ijlen. In verband daarmee luidt het advies zo snel als mogelijk een melding te doen met de beschikbare informatie en deze melding aan te vullen zodra de definitieve verblijfsdocumenten ontvangen zijn.

Terugwerkende kracht

Tot en met 15 april 2022 geldt een overgangsperiode waarin werkgevers de mogelijkheid krijgen om een melding te doen, ook wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen. Na deze datum geldt de meldingsplicht, waaronder de eis van een melding ten minste twee werkdagen voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden, onverkort.
Het niet naleven van deze nieuwe meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart 2022 zijn gestart met werken, kunnen tot en met 15 april 2022 ook achteraf (alsnog dus) gemeld worden. Wanneer tussen 4 maart en 1 april 2022 een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning (TWV) is ingediend door een werkgever, dan wordt deze aanvraag als melding beschouwd.

Heeft u nog vragen?

Neem dan telefonisch contact op met de AWVN-werkgeverslijn: 070- 8508605. Aan  deze telefonische adviezen zijn in principe geen kosten verbonden.

Bron: AWVN 1 april 2022

Klik hier voor meer nieuwsberichten