icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 17 dec 2020

Premie omhoog, opbouw omlaag

Een pensioenfonds moet voldoen aan veel wettelijke eisen. Dat geldt uiteraard ook voor Pensioenfonds Zoetwaren. Onze financiële situatie is nu niet goed genoeg en de economische ontwikkelingen dwingen ons om nu maatregelen te nemen. 

De premie moet omhoog en de opbouw gaat omlaag. Hieronder leggen we het uit.

Waarom moet Pensioenfonds Zoetwaren de pensioenpremie verhogen?

Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste moeten we voldoen aan de eisen die de wetgever aan pensioenfondsen stelt. Ten tweede willen we er alles aan doen om te voorkomen dat we de pensioenen moeten verlagen.

De periode waarin de premie vaststaat, loopt eind dit jaar af. We moeten dus nieuwe afspraken maken over de premie per 1 januari 2021. De economische vooruitzichten en ook de financiële wereld zijn de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Er is veel onzekerheid en de rente blijft naar verwachting erg laag. En juist die lage rente maakt pensioen veel duurder. De premie is daardoor te laag geworden om de pensioenen te kunnen betalen. 

De pensioenen zijn al jaren niet of nauwelijks verhoogd. Onze gepensioneerden verliezen steeds meer koopkracht. Daarom willen we de pensioenen nu niet verlagen. Maar we moeten wel iets doen zodat we die pensioenen kunnen blijven betalen. De premie moet daarom omhoog. In de cao is een maximum van 30% premie afgesproken, maar zelfs dat is nog niet genoeg. Daarom moeten we ook de pensioenopbouw verlagen.

Stevige maatregelen

Natuurlijk hadden wij en de sociale partners (vakbonden en werkgevers) de premie en het opbouwpercentage liever gelijk gelaten. We willen een goed pensioen voor onze deelnemers. Wij vinden het dan ook erg vervelend om deze maatregelen te moeten nemen, maar uitstellen is geen optie. We moeten nu de noodzakelijke stappen zetten om het pensioenfonds financieel zo gezond mogelijk te houden. De maatregelen die we nu nemen zijn stevig, maar we verdelen de pijn zo goed mogelijk over alle deelnemers en werkgevers.

Welke maatregelen nemen we precies per 1 januari 2021?  

  • De pensioenpremie gaat omhoog van 27,6% naar 30,0%  
  • De pensioenopbouw gaat omlaag van 1,875% naar 1,70% 
  • De pensioenen worden niet verlaagd

Dus: de pensioenpremie gaat omhoog en de pensioenopbouw gaat omlaag. 

Wat merken werkgevers, werknemers en gepensioneerden hiervan?

De werkgevers gaan meer voor de pensioenregeling betalen. De werknemers betalen hier ook een deel van en zij gaan minder pensioen opbouwen. De gepensioneerden gaan (weer) in koopkracht achteruit. Iedereen draagt zo zijn steentje bij. 

Hoe gaat het nu verder?

De afspraken die we nu hebben gemaakt gelden voor één jaar. Pensioenfonds Zoetwaren blijft eraan werken om weer financieel gezond te worden. Als we vooruitkijken, zijn de problemen nog niet opgelost. De lage rente blijft een probleem. De kans op verdere maatregelen en een verlaging van de pensioenen in de komende jaren is zeker nog aanwezig. 

Het komende nieuwe pensioenstelsel (Pensioenakkoord) moet bijdragen aan een stabiel pensioen. Voordat we overgaan naar dat nieuwe pensioenstelsel willen we financieel zo sterk mogelijk staan. Dat zal de overgang straks gemakkelijker maken. Hoe dat er allemaal uit gaat zien, weten we nog niet. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees hier het bericht op de website van Pensioenfonds Zoetwaren.

Bron: Pensioenfonds Zoetwaren, 14 december 2020