icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 25 nov 2021

RI&E veilig werken en samen tegen voedselverspilling

“Als fabrikant van lekkere dingen let je in eerste instantie op de smaak, de kwaliteit en de prijs van je producten. Maar wat is het prijskaartje voor ‘de wereld’ en de mensen in het bedrijf?” Theo Heere vertelt in zijn column over de voedselverspillingmonitoring tool en de Compacte RI&E. Initiatieven om VBZ leden op praktische wijze te ondersteunen.

Klik hier om de column te lezen  

Theo Heere, directeur VBZ
Theo Heere, directeur VBZ

Als fabrikant van lekkere dingen let je in eerste instantie op de smaak, de kwaliteit en de prijs van je producten. Maar wat is het prijskaartje voor ‘de wereld’ en de mensen in het bedrijf? Kortom, hoe duurzaam en veilig werkt het bedrijf? We namen als VBZ twee initiatieven om veiligheid en duurzaamheid bij onze leden op een praktische wijze te verbeteren.
 
Verspilling van grondstoffen is ‘zonde’: het levert een kostenpost op en waarom zou je waardevolle ingrediënten verloren laten gaan? Het verminderen van voedselverspilling is – naast de inzet van wind- en zonne-energie – een kans om de CO2-uitstoot terug te dringen.
 
Want alles wat als overtollig of ‘fout’ van de band rolt, moet verwerkt en opgeruimd worden. Van de verspilling bij de productie van snoep, chocolade, wafels en beschuit kan meestal maar een klein deel opnieuw het proces in als ‘rework’. Een ander deel komt in veevoer terecht of wordt vergist. Dat eerste levert nog wel enige vergoeding op. Hoewel uitstroom naar veevoer onder de Europese definitie niet als voedselverspilling wordt gezien, blijft het zonde.
 
Verspilling monitoren
VBZ werkt daarom samen met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. We begonnen een pilotproject om verspilling te monitoren in een vijftal bedrijven: Concorp, Baronie-De Heer, De Harlekijntjes, Helwa en Continental Bakeries. De uitkomst is naar verwachting een uniforme monitoringstool (in excel) die direct in de branche is in te zetten. Een mooi, praktisch handvat om gericht te kijken naar verspilling én naar concrete manieren om deze terug te dringen. Bedrijven die de tool gebruiken, slaan naar mijn idee twee vliegen in één klap: ze dringen de directe kosten én hun CO2-uitstoot terug.
 
Zoals gezegd: ook veiligheid pakken we als VBZ op. We hebben geluisterd naar geluiden bij de kleinere leden, die moeite hebben met de omvangrijke klus die het verplichte uitvoeren van de volledige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kan zijn. Ze hebben moeite met de vele vragen van de reguliere, 250 vragen tellende RI&E. Deze vragen zijn vooral toegesneden op grotere ondernemingen.
Daarom ontwikkelden wij in nauwe samenwerking met bedrijven in de branche een Compacte RI&E, voor kleinere mkb-bedrijven die geen stafafdeling hebben om een grote inventarisatie uit te voeren. Het is een praktische versie van de grote RI&E met een lage drempel voor kleinere bedrijven. In 46 vragen krijgt de leiding een eerste beeld van het veiligheidsniveau van het bedrijf. Ook ontstaat er zicht op de maatregelen waarmee de veiligheid is te verbeteren.
 
Naast deze 46 praktische vragen bestaat de Compacte RI& uit korte gespreksrondes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Doe-kaarten en Medewerkerskaarten over zes verplichte thema’s, gericht op het voeren van gesprekken met een aantal medewerkers. Het sluitstuk van de Compacte RI&E is het administratieve onderdeel met 38 vragen die zijn gericht op beleid en borging van de genomen maatregelen en het Plan van Aanpak.
De nieuwe Compacte RI&E is weliswaar beperkter van opzet dan de grote RI&E, maar deze tool maakt concrete onderwerpen bespreekbaar. Dit komt vooral door de korte gesprekken met de medewerkers over een aantal dagelijkse risico’s. Hierdoor ontstaat ‘eigenaarschap’ en betrokkenheid voor oplossingen op de werkvloer en kennis van dagelijkse zaken bij de leiding.
 
Ik ben trots op deze twee instrumenten. Die tonen dat wij er zijn voor belangenbehartiging in Den Haag en voor initiatieven die onze leden op praktische wijze ondersteunen.

Bron: Consudel, editie november 2021