icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 04 nov 2022

Solidariteit in oorlogstijd

Bron: Consudel, oktober 2022 : 

Wat mij van het hart moet, is dat in deze onzekere tijden voor consumenten en ondernemers je - net als bij corona - mooie voorbeelden tegenkomt die de burger moed geven. Juist als veel zaken tegen zitten, komen medemenselijkheid en vernuftigheid naar boven.

Klik hier om de column van Theo Heere te lezen

Theo Heere, directeur VBZ
Theo Heere, directeur VBZ

Hoe ik daar zo bij kom? Los van persoonlijke ervaringen om mij heen, kwam dit ook naar voren in een belronde die wij afgelopen weken onder onze leden maakten. Zoals bekend zitten we in de situatie van – in mooi Nederlands – de ‘perfect storm’. Uitdagingen met grondstoffen, energie, arbeidsmarkt; ze komen allemaal tegelijk. Zelfs ’t dreigen van nucleaire wapens.

Waar in coronatijd vooral bedrijven tijdelijke overheidssteun nodig hadden, zie je dit nu maatschappij breed. Voedselbanken kunnen de aanwas niet meer aan, ook van werkende Nederlanders, en menige rekening blijft onbetaald. Na lang aarzelen, is het kabinet dan toch in actie gekomen om de energielasten voor burgers en hopelijk snel ook voor bedrijven draaglijker te gaan maken.

Toch is de nood bij veel gezinnen groot. En dat merken eveneens de werkgevers. Onder onze leden zitten veel familiebedrijven en staat ondernemerschap hoog in het vaandel. Dat ondernemerschap houdt niet alleen flexibiliteit in ten opzichte van onverwachte en plots andere marktomstandigheden, maar ook het oog houden voor werknemers. En dat zit ’m niet alleen in economische hulp, hoewel dat natuurlijk soms voorkomt.

Mensen met zorgen willen graag hun verhaal kunnen doen. En ze kunnen vaak wel deskundig advies gebruiken als het gaat om het beheren van het huishoudboekje. Maar dan wel zonder betutteling, uiteraard. Dan kan een budgetcoach of een vertrouwenspersoon helpen om ‘erger’ te voorkomen. Werknemers kunnen nu al via VBZ kosteloos financieel inzicht krijgen en binnenkort komt er voor werkgevers een toolbox beschikbaar. Zo begrepen we uit de belronde onder leden dat bedrijven op eigen kosten een budgetcoach aanboden richting medewerkers, of dit via HR onder de aandacht brachten. In zo’n geval snijdt het mes aan twee kanten: met aandacht en wellicht slimme adviezen heb je blijere mensen en dus gemotiveerde medewerkers. Zo weet niet iedereen dat de Voedselbank kijkt naar wat je overhoudt per maand (het normbedrag) en niet zozeer naar wat er financieel binnenkomt.

Waar je samenwerking tussen werkgever en werknemer ziet, is dat ook te zien tussen landen. Nederland en Duitsland die samen optrekken met gasinkoop. Maar omgekeerd zie je ook dat bedrijven uit landen die voorheen niet op de Nederlandse markt actief waren vanwege concurrentievoordeel – lees ruimere overheidssteun – dat nu wel worden. Natuurlijk moet het qua subsidie geen race naar de top worden, maar enige realiteitszin is welkom als het gaat om ons kabinet. Idealisme botst daar nogal eens hard met realisme.

Nederland heeft inmiddels het verzet gestaakt tegen het ontkoppelen van gas- en elektriciteitsprijs. En dat gaat spannend worden als het EU-breed zover gaat komen. Want de verwaarlozing van onze net-capaciteit is dan een extra probleem. Prijsontkoppeling leidt, zeker gezien de grote hoeveelheid energie uit duurzame bronnen, tot een lagere prijs voor elektriciteit. En dat betekent dan weer meer vraag op een overbelast stroomnet.

Niet voor niets hamert VBZ namens leden al jaren richting politiek op het feit dat de energie-infrastructuur de bottleneck vormt voor verduurzaming. Dan put ik hoop uit het spreekwoord ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. De ‘perfect storm’ die we momenteel doormaken kan, nee moet!, leiden tot versnelde overheidsinvesteringen in energie-infrastructuur en aangepaste regelgeving. En zoals VNO-NCW bepleit, zou je meer aan een Deltaplanaanpak moeten denken die niet per kabinetsperiode zwalkt, maar boven partijpolitiek uitstijgt en onze toekomst voor generaties zeker stelt. Net zoals die mooie waterkeringen.