icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 10 sep 2020

Suikertaks zorgt voor minder verkoop, maar niet voor minder overgewicht

De staatssecretaris van VWS heeft onderzoek laten doen naar belasting op suikerhoudende frisdranken (‘suikertaks’). Bij het onderzoek zijn twee aspecten betrokken, te weten een internationale vergelijking en de toegevoegde waarde in relatie tot gezondheid.

Dat een suikertaks op suikerhoudende frisdranken – indien deze hoog genoeg is – leidt tot minder verkopen, kan met enige zekerheid worden vastgesteld. Door gebrek aan gegevens kan echter niet worden vastgesteld of er langetermijneffecten op de gezondheid bestaan, zoals verlaging van het aantal gevallen van overgewicht. Een directe relatie van dergelijke effecten met de suikertaks zijn moeilijk aantoonbaar vanwege de vele factoren die van invloed zijn op overgewicht.

Substitutie naar gezondere varianten, zoals die met minder of geen suiker, zijn zichtbaar op voorwaarde dat de suikertaks voldoende hoog is en er een gezondere en goedkopere variant beschikbaar is.

Op het krijgen en houden van overgewicht zijn ook nogal wat factoren van invloed. Voor het tegengaan ervan zijn minstens zovele maatregelen denkbaar. Het Nationaal Preventieakkoord beoogt met acties stappen te zetten om gezond eten en bewegen te stimuleren en de zorg voor mensen met overgewicht of obesitas te verbeteren. Suikertaks wordt gezien als een perspectiefvol instrument om de consument te helpen kiezen voor gezondere alternatieven.

De staatssecretaris kiest in eerste instantie voor de gemaakte afspraken over suikerreductie in het Preventieakkoord in plaats van de suikertaks.

Bron: Sdu Waar&Wet, 8 september 2020