icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Tekort productiemedewerkers groeit schrikbarend snel

Bron: FIA, oktober 2023 : 

Resultaten enquête foodbedrijven FIA:

De vraag naar goedgeschoolde productiemedewerkers bij foodbedrijven uit de regio Rijnmond, groeit de komende jaren schrikbarend. Bedrijven hebben tot 2025 gemiddeld tussen de 6 en 15 operators nodig. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden onder de foodbedrijven die samenwerken binnen de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen. De redenen voor de grote tekorten zijn vergrijzing (60 procent) en groei van de onderneming (35 procent). 

Het vinden van productiemedewerkers vormt al jaren een groeiend probleem voor de voedingsmiddelenindustrie. Een negatief imago en het onbekend zijn met de mogelijke banen in een foodbedrijf zijn daarvan de reden. Ook speelt mee dat er steeds minder jongeren instromen op de foodopleidingen. Die jongeren die wél een mbo-opleiding tot foodoperator volgen, kiezen daarnaast vaak ook nog eens voor een vervolgopleiding in het hbo, of gaan in een andere sector aan de slag. 

Trend doorbreken 

De Food Innovation Academy is als regionaal samenwerkingsverband voor de regio Rijnmond in het leven geroepen om deze trend te doorbreken. Daarbij ligt de focus op een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, om zo te komen tot imago-verbeterende activiteiten en een betere aansluiting tussen opleiden en praktijk. Ook wordt er, naast het enthousiasmeren van jongeren, steeds meer gekeken naar het vinden en binden van zij-instromers. 

Uit de FIA-enquête blijkt dat bedrijven open staan voor het in dienst nemen van zij-instromers. Ruim 65 procent van de ondervraagde ondernemingen geeft aan al te werken met zij-instromers. Het geen ervaring hebben, is daarbij geen issue meer. Belangrijk is dat de kandidaat enthousiast, vakvaardig, betrokken, pro-actief, leergierig en flexibel is. Aanpakkers, is wat bedrijven zoeken. 

Kortere opleidingen 

Kijkend naar de bestaande foodopleidingen, geven bedrijven aan dat deze korter zouden kunnen. Ook vragen de bedrijven om meer maatwerk. Inhoudelijk wordt gevraagd om meer aandacht voor zaken als veiligheidsbewustzijn, kennis, vakmanschap en techniek. Binnen de FIA wordt dit georganiseerd via een werkgroep die zich hier op focust. In de werkgroep is zowel het bedrijfsleven als het onderwijs vertegenwoordigd en hebben de ondernemingen de lead.

De uitkomsten van de (eerder gehouden) enquête worden de komende tijd verder uitgewerkt en gedeeld met de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen binnen de FIA. Het plan is de enquête jaarlijks te houden zodat goed kan worden gemeten waar de vraag van het bedrijfsleven zit, hoe het onderwijs kan anticiperen en welke resultaten worden geboekt.

Meedenken? Meer informatie hierover vindt u op de website van de bedrijvenvereniging.