icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 07 okt 2021

Terugblik op het webinar “Compacte RI&E”

Tijdens het webinar 30 september jl., werden deelnemers geïnformeerd over de “Compacte RIE”. Een praktisch instrument met toetsingsvrijstelling voor bedrijven tot 25 medewerkers. Een structuur die kleinere bedrijven zeker vooruit zal helpen, aldus een deelnemer.

Let op: Door wijzigingen op Zoetwaren.nl/arbo werken de oude URL’s niet meer.

Hoewel de Compacte RI&E op de Zoetwaren website staat uitgelegd, is de nieuwe wijze van aanpak heel anders dan gebruikelijk. Aarzel daarom niet en neem contact op met VBZ Erna Bak. Zij wil u graag wegwijs maken in dit nieuwe instrument waardoor veiligheid in beeld komt zonder ellenlange vragenlijsten.

Heeft u de bijeenkomst gemist, dan kunt u op de Zoetwaren website nakijken wat de Compacte RI&E inhoudt. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Erna Bak. Zij zal u graag verder informeren.

Wat is een RI&E?

De RI&E is een hulpmiddel om te bekijken of het werk in uw bedrijf veilig en gezond is georganiseerd. Het doel is om te bekijken of er acties nodig zijn om het werk veiliger en gezonder te maken. Het opstellen van de RI&E is voor iedere werkgever een verplichting (Arbowet).

Waarom een Compacte RI&E?

Het uitgangspunt van de Compacte RI&E is om als bedrijf zelf:

  • Voldoende inzicht te krijgen in de al genomen maatregelen en hiermee ongevallen of schade aan de gezondheid tegen te gaan.
  • Te bepalen wat een goede actie of maatregel is om waar nodig een bepaalde situatie te verbeteren. 
  • Uw planning af te stemmen in lijn met de overige bedrijfsinvesteringen.
      

Sinds de zomer kent de Zoetwarenbranche twee RI&E-instrumenten: de Compacte-RI&E voor kleinere bedrijven zonder uitgebreide stafafdelingen en de grote RI&E voor de grotere bedrijven.