icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 14 mei 2020

Update selectie topics Kimaatakkoord

SDE++ en CO2-heffing.

SDE++

Begin maart deed Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) een voorstel voor het organiseren van een rondetafelgesprek over de SDE++. Bij een rondetafelgesprek worden stakeholders in de Tweede Kamer uitgenodigd om de vragen van politici over een onderwerp te beantwoorden. Door de COVID-19-crisis kon dit rondetafelgesprek niet in de gebruikelijke vorm plaatsvinden, maar de FNLI heeft samen met andere stakeholders zoals het PBL, VNO-NCW, LTO, en Natuur en Milieu, wel een position paper mogen inbrengen over dit onderwerp. In het position paper is onder meer benadrukt dat de FNLI pleit voor een apart en additioneel instrumentarium ten behoeve van het stimuleren van proces efficiency, aangezien in de huidige SDE systematiek de levensmiddelenindustrie naar verwachting weinig kans maakt om hoog te scoren.  

CO2-heffing

Daarnaast is op 24 april de internetconsultatie over het concept wetsvoorstel ‘’CO₂-heffing industrie’’ geopend. De vormgeving van de heffing is er volgens het ministerie van EZK ‘’op gericht te borgen dat de reductiedoelstelling voor de industrie zoals afgesproken in het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd, terwijl het gelijke speelveld met omringende landen zo min mogelijk wordt aangetast.’’ De FNLI denkt echter dat het gelijke speelveld van de levensmiddelenindustrie weldegelijk ernstig wordt ondermijnd door de manier waarop de CO2-heffing momenteel is ingericht. Er wordt momenteel dan ook gewerkt aan reactie op de internetconsultatie, welke loopt tot en met 29 mei. Hierbij wordt intensief geschakeld met VNO-NCW.

Bron: FNLI, 12 mei 2020