icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Verkorte betaaltermijnen

Het wetsvoorstel om de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) te verkorten van 60 naar 30 dagen is bijna unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid. De ingangsdatum is nog niet bekend.

Kleine en middelgrote ondernemers die in opdracht van het grootbedrijf werken, gaven in onderzoeken aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Met de nieuwe wet zijn bedrijven verplicht een maximale betalingstermijn van 30 dagen te gebruiken.

Veel MKB bedrijven hebben over het algemeen kleine reserves waardoor late betalingen een negatieve invloed hebben op de kaspositie en daarmee op de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Daarvoor is via VNO-NCW  MKB Nederland ook gelobbyd. Met dit aangenomen wetsvoorstel worden mkb’ers nu beter beschermd. De ondernemersorganisatie vraagt nog wel aandacht voor het voortraject, met name de termijn tussen het leveren van de prestatie, het indienen van de factuur en het goedkeuren daarvan, waarna de termijn van 30 dagen pas gaat lopen.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen melding blijven maken van te late betalingen. Dit kan volledig anoniem bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen, dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in januari 2021 heeft opgezet. Dit meldpunt blijft langer geopend; ondernemers kunnen tot 26 januari 2023 hun melding doen. Dat geldt zowel voor het grootbedrijf als de overheid.

Bron: Rijksoverheid