icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 12 jan 2023

VNO-NCW Enquête verduurzaming industrie

Heeft uw bedrijf een energiegebruik van ten minste 10 miljoen kWh elektriciteit en/of 170.000 m3 aardgasequivalenten? Vul dan de enquête in!

De enquête vindt u hier

Deze enquête heeft tot doel om een representatief beeld te krijgen van hoe de ca. 1.500 industriebedrijven die veel CO2-uitstoten, bezig zijn met het invullen van de duurzaamheidsdoelen, zoals geschetst in het Coalitieakkoord (55-60% CO2 reductie in 2030) en in de plannen van Europa (‘Fit for 55’). Hoe meer bedrijven deze korte vragenlijst invullen hoe representatiever het beeld. Het onderzoek moet een beeld geven van de stand van zaken t.a.v. de verduurzaming, de kansen en de belangrijkste belemmeringen voor de energietransitie in de industrie. Invullen kost u slechts 10 minuten. De resultaten worden teruggekoppeld. Uw specifieke bedrijfsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze uitvraag is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Deze vragenlijst is bedoeld voor industriële bedrijven die veel energie gebruiken. Wij hanteren dezelfde ondergrens als de onderzoeksplicht, de wettelijke verplichting die vanaf 2023 geldt voor de hele industrie. Dat is een grens van het energiegebruik per 'milieubelastende activiteit' van minstens 10 miljoen kWh elektriciteit en/of 170.000 m3 aardgasequivalenten gebruiken.