icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 14 jan 2022

Waarom inzetten op voedselverspilling?

Voedselverspilling is een steeds belangrijker maatschappelijk thema binnen de levensmiddelenindustrie. Door stijgende grondstofprijzen en vraag vanuit de retail wordt het onderwerp nog meer urgent. Daarnaast is het verminderen van voedselverspilling - naast wind- en zonne-energie - de belangrijkste maatregel om de CO2-uitstoot wereldwijd terug te dringen.

Nederland moet in 2022 voldoen aan de EU-rapportageplicht over voedselverspilling met een splitsing naar ketenschakels. Zodoende is het tegengaan van voedselverspilling de meest haalbare en effectieve stap naar een meer verantwoord en duurzaam voedselsysteem. Door hierop in te zetten kan er zowel een duurzame impact worden gemaakt en bedrijfskosten worden bespaard. Het in kaart brengen van voedselverspilling op bedrijfsniveau:

  • Geeft meer inzicht in een belangrijke kostenpost;
  • Geeft meer inzicht in bedrijfsprocessen en kritieke schakels op verspilling te voorkomen, te reduceren en grondstoffen te verwaarden. Dit laatste is met het oog op grondstoftekorten een prettige bijkomstigheid;
  • Maakt het mogelijk om te benchmarken ten opzichte van sectorgenoten;
  • Zet kosten om in baten.
Samen tegen voedselverspilling
De impact van voedselverspilling

VBZ en de tool monitoring voedselverspilling

Samen met de stichting Samen tegen voedselverspilling, de Universiteit van Wageningen, het Ministerie van Landbouw, VBZ en een aantal leden loopt er een pilot om een tool te ontwikkelen om voedselverspilling te monitoren. Het uiteindelijke doel van de pilot is om een eenvoudige uniforme monitoringstool te ontwikkelen die vervolgens geschikt is voor de gehele VBZ-achterban. Hiermee kan uiteindelijk voedselverspilling in kaart worden gebracht en aanbevelingen worden gegeven om dit te verminderen. Er is nog beschikbaarheid voor meer bedrijven om mee te doen in de ontwikkeling van deze monitoringstool. Deelname is kosteloos, het enige wat er van u verwacht wordt is tijd (de totale tijdsbesteding is geschat op 20 uur). Als u interesse heeft dan kunt u contact opnemen met Robin Schwidder van VBZ via robin@vbz.nl. hij zal u in detail uitleggen wat de monitoring exact inhoudt.

Voedselverspilling in de zoetwarenbranche

De afgelopen maanden hebben er gesprekken tussen de bedrijven en de Stichting plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat voedselverspilling binnen de VBZ-achterban relatief meevalt en dat veel verspilling op een hoge manier verwaard wordt naar bijvoorbeeld veevoer. Echter, hier en daar kunnen er nog stappen worden gezet. De monitoringstool (in excel) is naar aanleiding van de informatie vanuit de pilot bedrijven momenteel (in concept) afgerond. VBZ gaat zich de komende maanden dan ook via diverse communicatiekanalen inzetten om een bredere achterban met de tool te bereiken. Dit zal via nieuwsbrieven, artikelen in vakbladen en bedrijfsbezoeken gebeuren met als summum een bijeenkomst op (onder voorbehoud) dinsdag 15 maart 2022.

Benchmark

Wanneer genoeg bedrijven uit de VBZ-achterban meedoen, wordt het ook mogelijk om te benchmarken. Zowel de retail als de NVB hebben nu al voldoende deelnemende partijen om een sector representatieve benchmark t.o.v. sectorengenoten te publiceren. Onze branche kan hierin niet achterblijven. Daarnaast is, zoals Theo Heere en Thijmen Peter tijdens de ALV hebben aangegeven, het hebben van data cruciaal om ervoor te kunnen zorgen dat wij invloed in politiek Den Haag uit kunnen voeren om onze license to operate te kunnen behouden. Dit kan één van de vele manieren waarop onze branche zich kan positioneren doordat wij aantonen dat wij onze MVO-verantwoordelijkheid serieus nemen. Dat er vervolgens op bedrijfsniveau ook nog kosten worden bespaard is een fijne bijkomstigheid.

Zet u zich ook in om samen voedselverspilling tegen te gaan om gezamenlijk de CO2-uitstoot terug te dringen? Neem dan contact op met Robin Schwidder via robin@vbz.nl.