icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 05 okt 2020

Wat te verwachten bij 'telefonisch bezoek' Inspectie SZW

De Inspectie SZW onderzoekt momenteel een aantal bedrijven in de zoetwaren sector en bij de industriële bakkerijen. In de regel wordt dit telefonisch onderzoek vooraf aangekondigd.

Een van de bezochte bedrijven was bereid zijn ervaringen te delen.

Er wordt gevraagd naar een actuele RI&E en een Plan van Aanpak, het contract met de arbodienst of andere arbodienstverleners, de Arbocatalogus Zoetwaren en de ongevallenregistratie. De aandacht ligt primair op de veiligheid bij het schoonmaken.

  • Welke schoonmaakmiddelen worden gebruikt, zijn de Veiligheidsinformatiebladen (VIB) beschikbaar?
  • Worden werknemers geïnstrueerd over het juiste gebruik van de schoonmaakmiddelen?
  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, hoe worden deze onderhouden, en hoe worden werknemers getraind in het juiste gebruik?
  • Hoe ga je om met werknemers van externe schoonmaakbedrijven? Ook hier veel nadruk op instructie voor aanvang van de werkzaamheden.
  • Ongevallenregistratie

Daarnaast werden vragen gesteld over het voorkomen van fysieke belasting.

Vanuit de RI&E Zoetwaren zijn de gestelde vragen goed te beantwoorden.

Deze bezoeken van de Inspectie maken deel uit van de onlangs gestarte campagne om de naleving van de RI&E te vergroten; zie ook de Nieuwsbrief van 3 september.

Voor vragen en opmerkingen, neem contact op met Erna Bak via erna@vbz.nl.