icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Pijlers van VBZ

De pijlers van VBZ

Wij zijn trots op onze branche en dit dragen wij uit door:

- Bevordering van duurzaam ondernemerschap
- De dialoog aan te gaan met leden en stakeholders
- Versterking van het imago van de sector

Dit proberen wij te bereiken door ons te richten op de volgend pijlers.

Kennis

Wij vervullen een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder scharen wij zowel mensen, als grondstoffen, als innovatie. We hebben een grote branchekennis en vanuit ons kennisniveau ontwikkelen wij steeds nieuwe diensten en producten. We zijn continu alert op ontwikkelingen, handelen snel en kijken vooruit en monitoren de markt zowel nationaal als internationaal, zodat we trends snel waarnemen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij behartigen van de belangen van de leden in het Georganiseerd Overleg (GO) Zoetwaren en beantwoorden vragen over de interpretatie van de CAO Zoetwaren. We bieden concrete aanpakken aan de leden voor onder andere het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. We informeren de leden ook over andere onderwerpen, zoals pensioenen, sociale fondsen en aanverwante regelingen, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, personeelsbeleid en medezeggenschap.

Belangenbehartiging

VBZ behartigt de belangen van alle leden in de branche. Zo lobbyen we natuurlijk bij overheden en instanties voor betere wet- en regelgeving en de borging hiervan. Specifieke aandacht op het gebied van bedrijfscontinuïteit gaat ook naar marktontwikkelingen. VBZ volgt hierbij bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen (suiker, palmolie) nauwgezet welke ontwikkelingen zich afspelen en lobbyt waar nodig.

Met de branche, de overheid en andere stakeholders zijn we in continu overleg over de verschillende voedings- en etiketteringsrichtlijnen zoals die gelden voor de Nederlandse en Europese markt. Zo verzekeren we de branche van een gedegen en toekomst die we met vertrouwen tegemoet kunnen zien.