icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Standpunt Suikertax

VBZ is, net als de FNLI en VNO-NCW en MKB Nederland tegen de invoering van een suikertaks omdat het beoogde doel, het terugdringen van overgewicht, hiermee niet wordt verwezenlijkt.

Als het gaat om het bevorderen onder consumenten van een gebalanceerd leefpatroon en duurzamer koopgedrag, is de VBZ van mening dat dit alleen valt te bereiken door een multifactoriële geïntegreerde, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde aanpak. Hierbinnen is ruimte voor een breed scala aan maatregelen, waaronder: het weer verplichten van drie maal per week sporten op basis en middelbaar onderwijs, voorlichting over een gezonde leefstijl, voedseleducatie, aanbod van gevarieerd productassortiment, goede en duidelijke consumenteninformatie op het etiket, verantwoorde marketing, aandacht voor voldoende bewegen en een brede lokale aanpak.

Het in dit kader heffen van specifieke belastingen op (bepaalde groepen van) levensmiddelen om consumentengedrag te sturen is volgens de VBZ niet het geëigende instrument om bij te dragen aan het bereiken van de beoogde doelen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de effecten van dit type belastingen (op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid) onbewezen zijn, terwijl de nadelige effecten voor consumenten en marktpartijen helder zijn. 
 

“VBZ is tegen een suikertaks omdat het beoogde doel: terugdringen van overgewicht en obesitas nog nooit is gehaald. Wel zie je een shift naar andere calorierijke producten en een stijging van de inkomsten voor de overheid”
Theo Heere Directeur VBZ