icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Standpunt Voedselverspilling

Voedselverspilling bij producenten van koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten is een belangrijk thema. Echter de branchevereniging van de bedrijven VBZ is van mening dat er nog wel stappen gezet kunnen worden. Daarom is de branche gestart met het ontwikkelen van een monitoringstool voor alle leden.

In kaart brengen voedselverspilling

In samenwerking met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research is VBZ afgelopen lente gestart met een pilot omtrent het monitoren van verspilling in de fabriek. Het uiteindelijke doel van de pilot is om een eenvoudige uniforme monitoringstool te ontwikkelen die vervolgens geschikt is voor de gehele VBZ achterban. Hiermee kan uiteindelijk voedselverspilling in kaart worden gebracht en aanbevelingen worden gegeven om dit bij de producenten te verminderen.

Aan de pilot doen vanuit de VBZ achterban vijf bedrijven mee:

Aanpak van VBZ

De afgelopen maanden hebben er gesprekken tussen de bedrijven en de Stichting plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat voedselverspilling binnen de VBZ achterban relatief meevalt en dat veel verspilling op een hoge manier verwaard wordt naar bijvoorbeeld veevoer. Echter, hier en daar kunnen er nog weldegelijk stappen worden gezet.

De monitoringstool is naar aanleiding van de informatie vanuit de pilot bedrijven momenteel (in concept) afgerond en is zodanig beschikbaar. VBZ gaat zich de komende maanden dan ook via diverse communicatie kanalen inzetten om een bredere achterban met de tool te bereiken. Dit zal via nieuwsbrieven, artikelen in vakbladen en bedrijfsbezoeken gebeuren.

Wanneer genoeg bedrijven uit de VBZ achterban meedoen, wordt het ook mogelijk om te benchmarken t.o.v. sectorengenoten.